Özel ders öğrenme metodlarının en etkilisidir. Öğretmen, ders boyunca tüm ilgisini öğrenci üzerine yoğunlaştırma şansına sahiptir.

Özel derste ki tek koşulumuz ve en çok önem verdiğimiz şey öğrencinin veli zoru ile değil, kendi isteği ile özel dersi kabul etmiş olmasıdır.

Özel ders almadan önce öğrencinin durumu uzman öğretmenlerce tespit edilip, öğrencinin başarısı önündeki engelleri kaldırmak için gerekli adımlar atılır.

Özel ders ile ilgili bilgi almak için lütfen arayın. 05434054577