OYUN TERAPİSİ

Bazen yetişkinlerle birlikte kullanılsa da, oyun terapisi öncelikle 3-12 yaş arasındaki çocukların yaşamlarını keşfetmelerine ve oyun yoluyla baskı altındaki düşünce ve duygularını özgürce ifade etmelerine yardımcı olmak için kullanılan psikoterapik bir yaklaşımdır. Psikoterapik oyun normalde, çocuk için çok az kural veya kısıtlama bulunan, serbest ifadeyi teşvik eden ve terapistin çocuğun seçimlerini, kararlarını ve oyun tarzını gözlemlemesini sağlayan güvenli ve rahat bir oyun odasında gerçekleşir. Amaç, çocukların kendilerini daha sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelerine, daha saygılı ve empatik olmalarına ve sorunları çözmenin yeni ve daha olumlu yollarını keşfetmelerine yardımcı olmaktır.
oyun terapisi-yağmur eğitim-ankara

NE ZAMAN UYUGULANIR?

Terapatik oyun, sosyal veya duygusal yetersizlikleri olan çocukların daha iyi iletişim kurmaları, davranışlarını değiştirmeleri, problem çözme becerileri geliştirmeleri ve diğerleriyle olumlu yönde ilişki kurmaları için öğrenmelerine yardımcı olur. Ciddi bir hastalık veya hastaneye yatış, aile içi şiddet, istismar, travma, aile krizi veya çevrelerinde rahatsız edici bir değişiklik gibi yaşamlarında stresli olaylara maruz kalan veya bunlara şahit olan çocuklar için uygundur. Oyun terapisi, akademik ve sosyal problemleri, öğrenme engelleri, davranış bozuklukları, kaygı, depresyon, keder veya öfke ile dikkat eksikliği bozukluğu olan veya otizm spektrumunda olanlara yardımcı olabilir.

İLK DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Ebeveyn, çocuklar için oyun terapisinde önemli bir rol oynar. Ebeveynle ilk alım görüşmesi yapıldıktan sonra terapist çocuk hakkında bilgi toplar ve terapiye başlamadan önce bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme, terapistin çocuk için en iyi tedavi yaklaşımına karar vermesine izin verir. Oyun odasında, çocuğun kendini ifade etmeyi teşvik eden ve olumlu davranışların öğrenilmesini kolaylaştıran çok özel tür oyuncaklarla oynamaya teşvik edilir. Sanat ve zanaat, müzik, dans, hikaye anlatımı ve diğer araçlar da oyun terapisine dahil edilebilir. Oyun terapisi genellikle haftalık seanslarda gerçekleşir ve her biri 30 ila 45 dakika süren ortalama 20 seans sürer.

NASIL UYGULANIR?

Oyun terapisi, genellikle sözlü iletişimden ziyade oyun etkinlikleriyle kendilerini daha iyi ifade eden küçük çocukların benzersiz gelişim ihtiyaçlarına cevap verir. Terapist, çocukla iletişim kurmak için oyun ve diğer yaratıcı etkinlikleri kullanır ve çocuğun bu etkinlikleri sözcüklerle ifade edilmeyen düşünce ve duyguları ifade etmek için nasıl kullandığını gözlemler. Oyun Terapisinde iki yaklaşım vardır:

1. Yönlendirici olmayan oyun terapisi, çocukların doğru koşulları ve sınırlı eğitim ve denetim ile oynama özgürlüğü verilen kendi sorunlarını çözebilecekleri ilkesine dayanır.

2. Yönlendirici oyun terapisi, sonuçları hızlandırmak için terapistin daha fazla girdi sağlamasıyla kullanılır. Oyun terapistleri, koşullara bağlı olarak her iki yaklaşımı da kullanırlar.

Temel yaklaşımların dışında uygulanan birtakım terapi yöntemleri de şu şekildedir:

Evlat Terapisi: Ebeveynler katılır ve terapist ebeveyne çocukla oyun yoluyla nasıl etkileşime gireceğini öğretir. Amaç, çocuk ile ebeveyn arasındaki iletişim boşluğunu kapatmaktır. 
Kum Tepsisi Terapisi: Çocuk, insanlar ve hayvanlar gibi minyatür oyuncaklar kullanarak kumla dolu küçük bir kutuda bir sahne yaratabilir. Oluşturulan sahne, çocuğun kendi yaşamının bir yansıması olarak işlev görür ve çatışmayı çözme, engelleri kaldırma ve kendi kendine kabullenmeyi kazanma şansı verir. 
Bibliyoterapi: Terapist ve çocuk, belirli kavramları veya becerileri keşfetmek için birlikte kitap okuyabilir. 
Hayali Oyun: Bir çocuğa kıyafet giydirme, oyuncak bebek evi, kuklalar veya aksiyon figürleri gibi hayal gücünü ateşleyen oyuncaklar verilebilir. 
Bilişsel Davranışsal Oyun Terapisi: Terapist, çocuğun nasıl düşüneceğini ve nasıl davranacağını öğrenmesine yardımcı olmak için oyunu kullanabilir. Bir bebeğe düşüncesini nasıl değiştireceğine dair tavsiyeler verilebilir veya terapist çocuktan stresli bir durumla nasıl başa çıkabileceği konusunda herhangi bir hayvan tavsiyesi vermesini isteyebilir.

TERAPİSTİN ÖZELLİKLERİ

Oyun terapistleri çocuk gelişimi, bağlanma ve oyunun çocuklarla iletişim kurmanın bir yolu olarak kullanılması konusunda iyi eğitimli olmalıdır. Oyun terapisti, çocuk merkezli, bilişsel-davranışçı, Adlerian veya Gestalt terapisi gibi tanınmış birterapatik yaklaşım konularında da eğitimli olmalıdır. Uygun eğitim geçmişine ve ilgili deneyime sahip birini bulmaya ek olarak, kişisel ve aile konularında rahatça çalışacağınız bir terapisti aramanızda fayda vardır.

OYUN TERAPİSİ SONUCU GELİŞİMLER

Ebeveynler için oyun terapisinin zaman ve para kaybı düşüncesi yaygındır. Oyuncaklarla oynamanın duygusal iyileşme yolu sağladığını düşünmeleri biraz zor olabilir. Ancak araştırmalar, oyun terapisinin çocuklar ve aileleri için çok etkili olabileceği sonucuna varmıştır. 
Oyun terapisi üzerine yapılan araştırma çalışmalarından sadece birkaçı:

  • DEHB(Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) olan çocuklarda azalan hiperaktivite: DEHB Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu dergisinde yayınlanan 2012 yılında yapılan bir araştırma, bilişsel-davranışçı oyun terapisinin DEHB tanısı alan çocuklarda hiperaktivitede anlamlı bir azalma olduğunu göstermiştir. Çocuklar, sekiz grup terapisi seansından sonra iyileşmeler göstermiştir. 
  • Daha az davranış problemi, daha az içsel problem, daha iyi akademik performans: 2015 yılında yapılan bir çalışmada, 52 oyun terapisi incelenmiştir. Oyun terapisinin, davranış sorunları, depresyon ve anksiyete gibi çeşitli problemler için önemli tedavi etkileri sağladığı sonucuna varılmıştır. Çocuklar ortalama 12 terapi seansına katılmıştır.
  • Azalmış saldırganlık: 2017 yılında yapılan bir çalışmada, oyun terapisinin davranışsal kaygıları olan çocuklar üzerindeki etkisini incelemiştir. Çocuklar 6-9 yaşları arasındadır ve 20 seans terapi alırlar (10 gün boyunca 30 dakika günde iki seans). Çocuk Davranışları Kontrol Listesine verilen terapist yanıtlarına dayanarak, çocuklar saldırganlık ve kurallara aykırı davranış dahil olmak üzere davranış problemlerinde bir düşüş göstermişlerdir.

Bireysel oyun terapisi hizmeti alabileceğiniz Yağmur Oyun Evi iletişim bilgileri : http://yagmuroyunevi.com/iletisim.html