Eğitim Nedir?

Eğitim, öğrenmeyi kolaylaştırmak ya da bilgi, beceri, değer, inanç ve alışkanlık edinme sürecidir. Eğitim yöntemleri hikaye anlatımı, tartışma, öğretim, eğitim ve yönlendirilmiş araştırmaları içerir.

Eğitim Nedir?, pedagoji, eğitim hakkı, zorunlu eğitim, resmi eğitim, Örgün eğitim, okul sistemi, Ortaöğretimin amacıEğitim, öğrenmeyi kolaylaştırmak ya da bilgi, beceri, değer, inanç ve alışkanlık edinme sürecidir. Eğitim yöntemleri hikaye anlatımı, tartışma, öğretim, eğitim ve yönlendirilmiş araştırmaları içerir. Eğitim sıklıkla eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleşir, ancak öğrenciler kendilerini de eğitebilirler. Eğitim, resmi veya gayri resmi ortamlarda gerçekleştirilebilir ve kişinin düşündüğü, hissettiği ya da davrandığı şekilde biçimlendirici bir etkisi olan herhangi bir deneyim eğitim olarak kabul edilebilir. Öğretme metodolojisi pedagoji olarak adlandırılır.

Eğitim genellikle okul öncesi veya anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve daha sonra üniversite gibi aşamalara resmen bölünmüştür.

Bazı devletler ve Birleşmiş Milletler tarafından eğitim hakkı tanınmıştır. Çoğu bölgede, eğitim belirli bir yaşa kadar zorunludur.

Yetişkinler, toplumlarında gerekli gördükleri bilgi ve beceriler konusunda gençleri eğittiği için eğitim, tarih öncesi dönemde başladı. Okuryazar olmayan toplumlarda, bu sözlü ve taklit yoluyla elde edildi. Hikaye anlatımı, bir nesilden diğerine bilgi, değer ve becerileri geçti. Kültürler, bilgilerini taklit yoluyla kolayca öğrenilebilecek becerilerin ötesine genişletmeye başladıkça, örgün eğitim gelişti. Orta Krallık zamanında Mısır'da okullar vardı.

Günümüzde çoğu ülkede, tam zamanlı eğitim, ister okulda ister başka bir şekilde olsun, belirli bir yaşa kadar olan tüm çocuklar için zorunludur. Bu nedenle, zorunlu eğitimin çoğalması, nüfus artışı ile birleştiğinde, UNESCO önümüzdeki 30 yıl içinde bugüne kadar tüm insanlık tarihine göre daha fazla insanın resmi eğitimi alacağını hesaplamıştır.

Örgün eğitim, açık amacı öğrencileri öğreten yapılandırılmış bir ortamda gerçekleşir. Genellikle, örgün eğitim, bir öğrencinin eğitimli, sertifikalı bir öğretmeni ile birlikte öğrenim gören çoklu öğrenci sınıflarıyla birlikte bir okul ortamında gerçekleşir.

Resmi eğitim

Örgün eğitim, açık amacı öğrencileri öğreten yapılandırılmış bir ortamda gerçekleşir. Genellikle, örgün eğitim, bir öğrencinin eğitimli, sertifikalı bir öğretmeni ile birlikte öğrenim gören çoklu öğrenci sınıflarıyla birlikte bir okul ortamında gerçekleşir. Çoğu okul sistemi, bu sistemdeki tüm eğitimsel tercihleri yöneten bir dizi değerler veya idealler etrafında tasarlanmıştır. Bu seçenekler arasında müfredat, örgütsel modeller, fiziksel öğrenme alanlarının tasarımı (ör. Sınıflar), öğrenci-öğretmen etkileşimleri, değerlendirme yöntemleri, sınıf boyutu, eğitim etkinlikleri ve daha fazlası yer almaktadır.

Dünyanın birçok çağdaş eğitim sisteminde orta öğretim, ergenlik döneminde ortaya çıkan örgün eğitimden oluşmaktadır. Bu, yetişkinler için tipik zorunlu, kapsamlı ilköğretime, yetişkinler için isteğe bağlı, seçici üçüncül, "orta öğretim sonrası" veya "daha yüksek" eğitime (ör. Üniversite, meslek okulu) geçiş ile karakterize edilir. Sisteme bağlı olarak, bu dönemin okulları veya bir kısmı, ortaokul veya liseler, spor salonları, lise, ortaokullar, kolejler veya meslek okulları olarak adlandırılabilir. Bu terimlerin herhangi birinin tam anlamı bir sistemden diğerine değişir. İlk ve orta öğretim arasındaki kesin sınırlar ülkeden ülkeye ve hatta onların içinde de değişir, ancak genellikle okulun yedinci ila onuncu yıl civarındadır.

Orta öğretim veya diğer kullandığımız adı ile lise, özellikle genç yaşlarda gerçekleşir. Ortaöğretimin amacı, ortak bilgi vermek, yüksek öğrenime hazırlanmak veya doğrudan mesleği eğitmek olabilir.